Artikel i Århus Stiftstidende i 2010 vedr. Afgangsprojekt og KP10, af journalist Hans Petersen.