Artikel i Århus Stiftstidende i 2010 vedr. Affaldsfontæne, af journalist Hans Petersen.