Artikel i Århus Stiftstidende i 2010 vedr. Festugeudstilling, af journalist Hans Petersen.