Artikel i Århus Stiftstidende i 2010 vedr. KP10, af journalist Morten Ravn.